CV ir darbo interviu

Gyvenimo aprašymas (CV) ir darbo interviu - kelias į sėkmę.
(Iš serijos “Darbas Britanijoje”)

Kaip susirasti daugiau ar mažiau kvalifikuotą darbą? Kaip reprezentuoti save ir pasirodyti tinkamu kandidatu darbdavio akyse? Su šiais ir daugeliu kitų klausimų susiduria asmuo, nusprendęs pasiųlyti savo protines ar fizines potencijas Jungtinės Karalystės darbo rinkoje.
Darbo paieškoje reikalingas tam tikras įsidarbinimo elgesio taisyklių žinojimas. Gyvenimo aprašymo (CV) pateikimas bei pokalbis, į kurį jūs būsite pakviestas(-a) Jūsų potencialaus darbdavio – neatsiejamos bei neišvengiamos darbo paieškos dalys.


Jūsų darbo jėga yra prekė

Naujai atvykę lietuviai dažnai yra kuklūs ir nemoka siųlyti savęs šalyje, kurioje ištisus šimtmečius viešpatauja rinkos dėsniai. Tie patys dėsniai veikia ir darbo rinkoje.

Ir pats pamenu, kuomet man teko mokytis rašyti pirmąjį mano gyvenime CV. Kuklumas tada mane graužė klausimu - “kaip aš galiu taip akiplėšiškai girti save...“ Tuomet kurso vadovas nuramino mane ir paaiškino, kad:

„…negana būti geru specialistu ar turėti gerą prekę. Juos reikia atitinkamai pateikti (reklamuoti) potencialiam pirkėjui, mūsų atveju - darbdaviui. Jūsų protas (žinios) ar Jūsų darbo jėga yra prekė, kurią reikia tinkamai paruošti, tinkamai įpakuoti ir pasiųlyti už atitinkamą kainą“.

Pasiruošimas arba “žaiskite pagal taisykles”
Suradus Jus sudominusį darbo skelbimą, reikės įdėti dar nemažai pastangų kol pavyks įsidarbinti. Labai svarbu yra įvertinti savo galimybes patenkinti darbdavio reikalavimus (įskaitant kalbos mokėjimą) bei parašyti taisyklingą Kreipimosi laišką (“Covering letter”) ir Gyvenimo aprašymą CV (lot. “Curriculum Vitae”). Kreipimosi laiškas bei Gyvenimo aprašymas pateikiamas arba siunčiamas potencialiam darbdaviui. Teisingai parašytas Kreipimosi (dar kitaip vadinamas “Motyvacinis”) laiškas ir CV stipriai  padidina Jūsų šansus įsidarbinti.


1. Siųskite CV ir Kreipimosi (Motyvacinį) laišką

CV  ir Kreipimosi laiškas yra tai, kas ruošia dirvą potencialiam Jūsų ir darbdavio susitikimui. Jus dominančiai kompanijai svarbiausias ir yra pirminis informacijos šaltinis - Gyvenimo aprašymas (CV) , iš kurio gaunamos žinios bei susidaromas įspūdis apie pretendentą į darbą. Turėtumėte pasistengti, kad Gyvenimo aprašymas (CV) būtų vizualiai patrauklus, kūrybingas bei lengvai skaitomas. Patartina, jog CV nebūtų per daug bendro pobūdžio ar perkrautas detalėmis, per trumpas ar per ilgas – besitęsiantis per kelis puslapus. Nėra blogiau, kai Gyvenimo aprašymas (CV) išdėstomas daugelyje puslapių. Kaip liūdija daugelio kompanijų vadybininkai, atsakingi už naujų darbuotojų įdarbinimą, jie neskaito daugiau kaip dviejų puslapių. „Novelės” formato CV iš tikro turi gerus šansus nukeliauti į šiukšlių dėžę.

Gyvenimo aprašymas arba CV - tai dokumentas apie Jus, liūdijantis Jūsų išsilavinimą, patirtį, gebėjimus bei kompetencijas, galintis padėti įtikinti darbdavį, kad Jūs esate vienas iš geriausių kandidatų. Profesionaliai paruoštas CV gali paskatinti pakviesti Jus įdarbinimo pokalbiui.
Nesiplečiant į detalius CV rašymo aspektus, paminėsiu tik pagrindines informacijos grupes, kurios turėtų atsispindėti jūsų CV:

asmeniniai duomenys;
išsilavinimas;
darbo patirtis;
kvalifikacijos kėlimo kursai;
užsienio kalbų mokėjimas;
kiti įgūdžiai;
pomėgiai ir asmeniniai ypatumai;
rekomendacijos.

Kreipimosi arba Motyvacinis laiškas, kuris lydi jūsų CV - tai dokumentas, kuriuo prisistatote darbdaviams, prieš jiems perskaitant Jūsų gyvenimo aprašymą. Šis dokumentas - tai priemonė sudominti darbdavį bei įtikinti jį, kad Jūs esate rimtas, organizuotas, profesionalus kandidatas siūlomai darbo vietai, turite reikiamų komunikacinių, organizacinių gebėjimų bei esate pasiryžęs gerai dirbti. Motyvaciniame laiške aprašomos Jūsų asmeninės savybės, patirtis, noras. Vis didėjant darbo rinkos reikalavimams bei konkurencijai, Motyvacinis laiškas turėtų būti  priemonė, padedanti Jus išskirti iš kitų kandidatų, atskleisti Jūsų unikalias savybes, gebėjimus, kurie leistų Jums dirbti siųlomame darbe geriau, nei bet kuris kitas pretendentas.
Motyvaciniame laiške paminėkite, ką Jūs galetumėte pasiųlyti šiai įmonei ir bandykite pritaikyti savo darbo prašymą prie įmonės, kurioje Jūs prašote darbo, filosofijos. Prieš rašydami Kreipimosi laiška, susipažinkite su įmonės veikla, siūlomomis pareigomis. Aiškiai nurodykite į kokias pareigas pretenduojate ir kodėl jose norėtumėte dirbti.

CV ir motyvacino laiško nereikėtų tiražuoti (dauginti) ir naudoti tų pačių visiems gyvenimo atvejams. Gyvenimo aprašymas (CV) turėtų būti tikslinis, parašytas su tikslu tam tikram darbui gauti, paryškinant tas Jūsų savybes, pasiekimus ir tuos Jūsų gyvenimo aspektus, kurie maksimaliai tenkintų Jūsų potencialaus darbdavio keliamus reikalavimus konkrečiai darbo vietai užimti.

Šabloninų Motyvacinio laiško ar CV siuntimas bet kokioms pozicijoms, neatsižvelgiant į jų savitumą yra pati didžiausia darbo paieškos klaida. Jei Gyvenimo aprašymas (CV) ir Motyvacinis laiškas nėra adaptuoti konkrečiai įmonei ir siųlomai darbo pozicijai, geriau išvis jo nesiųsti.

Motyvacinis laiškas nėra privalomas, kai atrankos organizatoriai jo neprašo, bet jeigu jūs jį išsiųsite, tikrai blogiau nebus.

Motyvaciniame laiške rekomenduojama pateikti šią informaciją:

CV ir Motyvacinio laiško autoriaus (Jūsų) duomenys;

pozicija, į kurią kandiduojate;

kur (pvz. laikraštyje) Jūs radote darbo skelbimą;

priežastys, kodėl Jus domina ši pozicija;

sugebėjimai, patirtis, išsilavinimas, dėl kurių Jūs manote esąs tinkamas kandidatas šiai pozicijai.


Pasiteiravimas dėl asmeninio pokalbio

Motyvacinį laišką galima suskirstyti į 3 pagrindines dalis: įvadą, aprašomąją dalį ir pabaigą.

Įvadas
Šioje dalyje turėtumėte sudominti adresatą ir nurodyti, į kokią darbo vietą pretenduojate. Pradėkite nuo to, kas esate ir dėl ko rašote. Taip pat turite papasakoti, kaip sužinojote apie jus dominančią poziciją toje įmonėje, pvz.: „Kreipiuosi į Jus pagal 2008-06-27 laikraštyje “Lietuva UK” išspausdintą skelbimą dėl vadybininko pozicijos....“ arba „Jūsų skelbimą projektų vadovo pareigoms užimti perskaičiau interneto portale Jobs.co.uk“

Pagrindinė laiško dalis

Pagrindinėje dalyje turėti atsispindėti šie aspektai:
trumpas paaiškinimas, kodėl domitės pozicija ir įmone;
jūsų tinkamumas konkrečiam darbui;
užuomina kaip galėtumėte prisidėti prie sėkmingos įmonės veiklos.

Galiausiai paminėkite, kaip Jūs įsivaizduotumėte savo karjerą šiame darbe.
Turite motyvuoti, kodėl manote esąs tinkamas ir norite dirbti būtent šioje pozicijoje. Paaiškinkite, kodėl Jus domina šis darbas ir kompanija ir kokius savo įgūdžius, sugebėjimus bei patirtį galite pasiųlyti.

Svarbiausia šios dalies informacija – darbo patirtis. Svarbu išdėstyti, kokiose įmonėse dirbote, kokias pareigas užėmėte, kiek laiko išdirbote. Aprašykite savo pasiekimus bei atsakomybės lygį. Visdėlto Motyvaciniame laiške nevertėtų pateikinėti Jūsų darbo patirties chronologine tvarka, nes ji išdėstyta Gyvenimo aprašyme (CV).
Geriau akcentuokite tik savo pasiekimus darbinėje veikloje ar studijose. Jei ieškote vadovaujamo darbo - turėtumėte pabrėžti vadovaujamo darbo patirtį. Taip pat galite parašyti kokiam kolektyvui teko vadovauti (darbuotojų skaičius, pareigos) ir pan.
Toje pačioje laiško dalyje verta pateikti, kokiomis specialiomis kompiuterinėmis programomis mokate dirbti ir pan. Rekomenduotina paminėti savo inicijuotus projektus, kurie buvo įgyvendinti, taip pat seminarus bei kursus, kuriuos lankėte.
Šioje Motyvacinio laiško dalyje turėtų būti ir jūsų požiūrio į darbinę veiklą atskleidimas. Turėtumėte išryškinti savo požiūrį į darbinę veiklą bei kaip Jūs juo vadovausitės, plėtosite. Laiške Turėtų atsispindėti interesų sritys, asmeniniai pomėgiai bei kokią įtaką tai turi Jūsų asmenybei, darbinei veiklai. Galite paminėti, kaip Jūs prisidėjote prie įvairių institucijų, organizacijų veiklos, nes tai paskatintų potencialų darbdavį į Jus atkreipti dėmesį. Laiške akcentuokite, kokią atnešite įmonei, o ne kokią naudą gausite pats.

Laiško pabaiga

Paskutinėje pastraipoje turėtumėte padėkoti už sugaištą laiką bei Jums parodytą dėmesį. Nepamirškite paprašyti potencialaus darbdavio, kad su Jumis susitiktų, ir nurodykite kaip Jus galėtų rasti (adresas, telefono numeris, e-pašto adresas). Galite paminėti ir pageidaujamą susitikimo laiką.

Keletas praktinių patarimų rašant Motyvacinį laišką:
Motyvaciniame laiške turi atsispindėti entuziazmas, energija, draugiškumas ir profesionalumas. Jis turi skambėti įtikinamai.
Motyvacinis laiškas turi būti glaudžiai susijęs su darbdavio verslu - jūs turite parodyti, kad suvokiate bendrovės užduotis ir rinkos specifiką. Pristatykite save kaip žmogų, sugebantį atlikti visas būtinas užduotis, pasiruošusį pasiūlyti konkrečius sprendimus.
Būkite tikslūs ir lakoniški - laiškas turi sutilpti ant vieno A4 dokumento lapo.

Stenkitės savo trūkumus paversti privalumais. Tarkime, jei metus nesugebėjote surasti darbo, galite paminėti, kad jie nebuvo praleisti veltui, bet buvo paskirti profesiniam tobulinimuisi, praversiančiam tolesnėje profesinėje veikloje.
Naudokite „stiprias” frazes, tokias kaip: „esu įsitikinęs”, „tikrai galiu”, “neabejoju” ir t.t.
Motyvaciniame laiške neminėkite pageidaujamo atlyginimo dydžio (dažniausia jis yra nurodytas darbo skelbime).
Nepamirškite pasirašyti laiško pabaigoje.
Pasibaigus terminui, skirtam pristatyti minėtus dokumentus, paskambinkite kad įsitikintumėte, jog Jūsų korespondencija yra gauta ir darbdavys yra ją perskaitęs.

2.Darbo pokalbis arba interviu (angl. Job interview)

Interviu yra dvipusis dialogas: iš vienos pusės darbdavys tikrina, ar potencialus darbuotojas jam tiks, o iš kitos pusės potencialus darbuotojas sprendžia, ar verta susieti savo karjerą su šiuo darbdaviu. Taigi, norint gauti teigiamus rezultatus, pirmiausia reikėtų atlikti namų darbus - išsamiai pasiruošti interviu.

Prieš einant į pokalbį
Pasistenkite kuo daugiau sužinoti apie firmą, siūlančią darbą, ir apie siūlomą poziciją. Panagrinėkite savo darbo patirtį. Būkite pasiruošę papasakoti apie buvusią darbovietę bei įgytą patirtį atsižvelgiant į naujam darbui keliamus reikalavimus. Nekritikuokite savo buvusio darbdavio.

Apsirenkite tvarkingai. Nepamirškite, kad pirmas įspūdis yra labai svarbus padėsiantis Jūsų pašnekovui susidaryti teigiamą nuomonę apie Jūsų kandidatūrą.

Parepetuokite. Pasistenkite apmąstyti visus klausimus, kuriuos gali užduoti darbdavys. Jei tai padėtų jums repetuojant, surašykite atsakymus ant lapo.

Gerai pailsėkite, kad pokalbio metu būtumėte žvalus ir gerai nusiteikęs

Būkite mandagus ir, kas yra labai svarbu, nevėluokite!

Elgesys pokalbio metu

Elgesį pokalbio metu galima išskirti į du pagrindinius momentus - tai žodinis bendravimas ir Jūsų kūno padėtis pokalbio metu, t.y. nežodinės komunikacijos dalis (angl. “Body language”).
Pasinaudodamas Allan PattersonCarlton Resource Solutions informacija, pateiksiu keletą patarimų, kaip elgtis pokalbio metu.
Visų pirma, dar neprasidėjus pokalbiui, įsisamoninkite, kad net jei Jūs esate labai geras specialistas, tačiau interviu metu į klausimus atsakinėsite tik "taip" arba "ne", Jūsų šansai gauti šį darbą tokie pat kaip laimėti loterijoje.

Jūsų interviu prasidės nuo pasisveikinimo, prisistatymo ir rankos paspaudimo.
Pagalvokite kaip jūs tai darote. Venkite vangaus rankos padavimo, bet tuo pačiu nesistenkite sutriuškinti savo pašnekovo plaštakos.

Geri rankų paspaudimai susideda iš tvirto ir visiško rankos suėmimo, akių kontakto ir energingo judinimo aukštyn-žemyn. Perspėju, judinti reikia ranką, o ne akis.

Tai gali ne visada tikti moterims, mat jų rankos paspaudimas nėra toks stiprus kaip vyrų.

Egzistuoja ištisa rankos paspaudimo filosofija. Ponas G. Stewartas mano, jog rankų paspaudimai išties leidžia trumpam pažvelgti į tikrąją žmogaus asmenybę.

Atliktais tyrimais nustatyta, jog tvirtą rankos paspaudimą turintys žmonės yra ekstravertiškesni ir atviri naujai patirčiai, mažiau neurotiški ir ne tokie drovūs.

Interviu metu stenkitės atsipalaiduoti, jaustis laisvai, nesukaustytai, pasitikėti savimi.

Pasirinkite gerą pozą
Sėdėti sukryžiavus kojas ar rankas yra nepriimtina -  tai yra gynybinė pozicija. Jūs turite atrodyti atviras ir prieinamas. Sėdėkite tvirtai pastatęs abi kojas ant žemės. Sėdėdami  susikuprinę ar sudribę kėdėje rizikuojate pateikti savo, kaip nuobodžiaujančio pašnekovo, įvaizdį.

Stebėkite ką veikia jūsų rankos
Nėra nieko labiau erzinančio, kuomet pašnekovas (-vė) suka ant piršto ar tampo savo plaukus, glamžo savo rūbo skvernus ar krapštinėja nagus. Tai gali demonstruoti du kraštutinumus - nervų nevaldymą arba nesuinteresuotumą. Stenkitės demonstruoti pasitikėjimą ir entuziazmą.

Akių kontaktas
Atsakinėdami į klausimus, žiūrėkite pašnekovui į akis, nesidairykite aplinkui - parodykite, jog darbas, kurio siekiate, Jus tikrai domina. Jeigu klausinėja keletas žmonių, žiūrėkite į tą, kuris klausia. Nepamirškite, kad į akis reikia žiūrėti, o ne spoksoti.

Kalbėkite tinkamai
Visų pirma, leiskite pokalbio iniciatoriui (darbdaviui) pradėti pašnekesį ir užduoti jums klausimus. Kalbėkite raiškiai, taisyklingai ir pakankamai garsiai. Murmėjimas sau po nosimi menkai tepadės jums. Nekalbėkitė per greitai, atsakymus pateikite glaustai. Atsakykite sąžiningai ir tiesiai. Prieš atsakant, sudėliokite atsakymą mintyse. Jei nesupratote klausimo, paprašykite pakartoti ar paaiškinti. Neskubėkite, tačiau būkite ryžtingas. Jeigu jūsų atsakyme yra kažkiek niuansų, galinčių neigiamai atsiliepti Jūsų įvaizdžiui, pasistenkite tai pateikti atsakymo viduryje ir atsakymą užbaigti teigiama išvada.

Šypsokitės
Kaip sako Alan Patterson, “nepamirškite parodyti dalį savo dantų”. Šypseną galite parepetuoti besiruošiant pokalbiui. Užtikrintas ir besišypsantis veidas padės apsispręsti Jūsų potencialiam darbdaviui, kad Jūs ir esate tas asmuo, kurio buvo ieškoma.

Pasiruoškite klausimų
Dauguma pašnekovų pokalbio pabaigoje tikrai užduos Jums standartinį klausimą: „Gal turite kokių klausimų?“. Nepamirškite, kad klausimų iš Jūsų tikrai bus laukiama ir tikimasi. Ruošiantis pokalbiui, pagalvokite bei pasiplanuokite ko galėtumėte paklausti. Tik, gink Dieve, neklauskite, tokių klausimų, kaip pvz.: “o kiek Jūs man mokėsite”. Dar blogiau būtų pradėti derybas del užmokescio, nes tai gali tapti paskutiniu klausimu, kurį Jūs turėjote galimybę užduoti.
Galite pateikti įvairius klausimus, tokius kaip pvz.:
“kodėl ši pozicija yra laisva”, “kokie darbdavio lūkesčiai susiję su nauju darbuotoju” arba, “kada būtų galima tikėtis atsakymo dėl darbo pasiūlymo”. Galų gale, jeigu ir nėra ko paklausti, atsakykite, jog visi jus dominantys klausimai buvo aptarti pokalbio metu.Tikiuosi, kad tai, ką parašiau padės Jums siekiant Jūsų tikslų.

Jeigu Jums dar nėra tekę rašyti Gyvenimo aprašymo (CV), Motyvacinio (Kreipimosi) laiško ar kitų formalių laiškų ir Jūs nepageidaujate ar neturite galimybiu atlikti tai pats, kreipkitės  į Aldus Limited - mielai Jums padėsime.
Aleksas Dubinskas
Aldus Ltd