Pašalpos

Įvairiais laikmečiais lietuvius domino ar nedomino įvairios Jungtinės Karalystės pašalpų rūšys. Tai priklausydavo nuo jų imigracinio statuso, pajamų ar bendro išprusimo.

Šiuo metu, Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, lietuviams atsivėrė naujos galimybės gauti vienokią ar kitokią paramos rūšį.

PAŠALPA VAIKUI

(Child Benefit)

KAS TURI TEISĘ GAUTI?

Vaiko pašalpą turi teisę gauti visi Jungtinės Karalystės gyventojai auginantys vieną ar kelis vaikus.

Teisę gauti minėtą pašalpą turi ir visi imigrantai, kuriems nėra atimta socialinės paramos galimybė. Kitiems, neturintiems šios teisės, paprastai, pase būna įrašas “no resources to public funds”.

Be abejo, Europos Bendrijos Šalių ir Šveicarijos piliečiai ar jų sutuoktiniai, kurie neturi minėtų šalių pilietybės, tokią galimybę (gauti pašalpą) turi taip pat. Šių šalių, o taip pat ir Lietuvos piliečiai nėra pasų ar vizų kontrolės įtakoje ir jie sutinkant su Europos Sąjungos taisyklėmis, turi teisę gyventi (angl. right to reside) Jungtinėje Karalystėje, jeigu jie užsiima darbine ar komercine veikla arba registruoti vietinėje darbo biržoje.

Daugiau sužinoti galite adresu www.hmrc.gov.uk/.

Vaiko pašalpos gavimas nepriklauso nuo pajamų arba santaupų dydžio. Yra tik pajamų maksimumui numatyta riba ir ji yra 42.475 svarai kiekvienam šeimos nariui. Tai reiškia, jei nors vienas iš tėvų viršys šią sumą vaiko pašalpos jie negaus. Bet jeigu pavyzdžiui abu tėvai uždirbs po 40.000 svarų, vaiko pašalpa bus mokama.

IŠMOKOS DYDIS

Kiekvienam vaikui yra mokama skirtinga pinigų suma. Tai 20,30 svaro per savaitę vyriausiam vaikui ir po 13,40 svarų visiems likusiems vaikams. Tai neapmokestinamos išmokos, paprastai mokamos kas keturias savaites.

Pinigai yra mokami tiesiai į paraiškos formoje nurodytą banko sąskaitą.

Nepamirškite, kad laikui bėgant sumos ir sąlygos kinta.

KIEK ILGAI JOS MOKAMOS?

Vaikui pašalpa gali būti mokama nuo jo gimimo, o konkrečiai paraiškos padavimo datos. Yra gana sunku gauti pašalpą atbuline data, todėl yra svarbu pateikti paraišką laiku, t.y. kuo anksčiau. Tai padaryti galima iškart po vaiko gimimo. Pašalpa bus mokama iki kol vaikui sukaks 16 metų. Ypatingais atvejais įmanoma pašalpą gauti iki 20 metų. Tokiu atveju vaikas, priklausantis nuo tėvų, privalo mokytis pilną mokymosi laiką, kurio trukmė, daugiau negu 12 valandų per savaitę. Studijuojantys aukštojo mokslo institucijose vaiko pašalpos paprastai gauti negali.

KAIP JUMS BUS MOKAMA?

Vaiko pašalpa yra mokama į vieno iš tėvų banko sąskaitą. Tai yra saugiausias būdas gauti pinigus. Be to, jie gali pasiimti pinigus jiems tinkamu metu ir kiek nori. Vaiko pašalpa negali būti mokama į vaiko individualią arba į tėvų ir vaiko bendrą sąskaitas. Banko sąskaita, kuri yra priimtina, gali būti vieno iš sutuoktinių, partnerio arba įgaliotojo asmens. Kiek yra mokama pašalpos, galima pasitikrinti savo banko išklotinėse. Jeigu kyla įtarimas, kad pašalpos gaunama per mažai, reikia kontaktuoti su vaiko pašalpas teikiančiomis tarnybomis.

Vaiko pašalpa paprastai yra mokama vieną kartą per mėnesį. Jūs galite pareikalauti savaitinio mokėjimo, jeigu esate:

 • vienišas/a (vienas auginate vaiką);
 • jūs, jūsų sutuoktinis arba partneris gauna socialinės paramos pašalpą;
 • jūs, jūsų sutuoktinis arba partneris gauna bedarbio pašalpą.

Jeigu jūs tapote ne vienišas (pradėjote auginti vaiką dviese) ar nustojote gauti aukščiau paminėtas pašalpas, jūs turėtumėte apie tai pranešti. To pasekoje greičiausiai jums bus pradėta mokėti pašalpą kas mėnesį. Vaiko pašalpa nėra didėlė pinigų suma ir jos dydis nepriklauso nuo jūsų pajamų. Be to, minėta pašalpa yra neapmokestinama.

BUVIMO VIETA, GYVENAMOJI VIETA IR TEISĖ GYVENTI

Kad gautų vaiko pašalpą asmuo (paprastai bent vienas iš tėvų) turi būti Jungtinėje Karalystėje. Paprastai sakant, jūs turite fiziškai būti Jungtinėje Karalystėje iki to meto, kol gausite pašalpą vaikui. Tačiau yra ir įstatymo numatytos taisyklės, kurios suteikia žmogui galimybę toliau gauti minėtą pašalpą, nežiūrint to, kad minėtas asmuo yra palikęs šalį (žiūrėkite pastraipą “Laikinas išvykimas į užsienį”).

Žodžių „būti šalyje“ prasmė

Jūs esate laikomas gyvenančiu šalyje, jeigu:

 • Jūsų gyvenamoji vieta yra Jungtinėje Karalystėje, nepaisant trumpalaikių išvykimų;
 • Jūs apsisprendėte pasilikti ir gyventi Jungtinėje Karalystėje tam tikrą laiką.

Pateiksime kai kuriuos apibrėžimus, kurie jums padės nuspręsti ar esate reziduojantis šalyje, ar ne.

Atskirai paimtas nei vienas iš žemiau pateiktų pavyzdžių pats savaime nei įrodo, nei neįrodo, kad žmogus yra gyvenantis šalyje.

 • Jeigu jūs tik laikinai esate šalyje, tarkim, atvykęs atostogoms, tuomet greičiausiai jūs nesate gyventojas (reziduojantis).
 • Jeigu jūs esate numatęs palikti šalį dviejų ar trejų metų laikotarpiui, neskaitant trumpalaikių išvykimų, tuomet šis faktas gali patvirtinti, kad jūs nesate apsigyvenęs šalyje, o taip pat ir ne rezidentas.
 • Jeigu jūsų atvykimas į Jungtinę Karalystę yra vienas iš jūsų reguliarių vizitų, keleto metų bėgyje ar pradžia tokių vizitų sekos, tai jau gali būti laikoma įrodymu, kad esate laikytinas rezidentu. Kuo daugiau ir kuo ilgesni apsilankymai, tuo akivaizdesnė jūsų rezidencija.
 • Jūsų partnerio ir vaikų atvykimas gyventi į Jungtinę Karalystę gali būti laikomas įrodymu, kad jūs ir jūsų šeima nusiteikusi pasilikti Jungtinėje Karalystėje ir esate rezidentai.
 • Faktas, kad jūs įsigijote gyvenamąją vietą Jungtinėje Karalystėje, pavyzdžiui, nusipirkote ar išsinuomavote gyvenamąjį būstą, gali taip pat būti įrodymu, kad esate rezidentas. Tiesa, tai nereiškia, kad jūs negalite būti rezidentu vien todėl, kad dėl tam tikrų priežasčių neįsigijote ar neišsinuomavote namo ar buto.

Asmuo gali būti daugiau nei vienos šalies rezidentu. Faktas, kad žmogus turi namus kitoje šalyje dar nereiškia, kad jis neturi galimybės būti Jungtinės Karalystės rezidentu.

REIKALINGA INFORMACIJA IR DOKUMENTAI

Daugelis prašančiųjų pašalpos vaikui, sėkmingai ją gauna. Vaiko pašalpos agentūra yra gana liberali organizacija ir dažniausiai mažai kreipia dėmesį į įmigracinį prašančiojo statusą.

Reikia tik tinkamai užpildyti prašymo formą ir pateikti kitus dokumentus, jeigu jų būtų paprašyta.

Norime perspėti, kad įvairi informacija laikui bėgant gali keistis.

Jums kreipiantis pagalbos į Aldus Limited reikia su savimi turėti tokius dokumentus:

 • vaiko gimimo ar įvaikinimo liudijimą (originalą);
 • tėvų asmeninę informaciją įrodančius dokumentus;
 • valstybės socialinio draudimo numerį (motinos ar tėvo National Insurance Number)(jeigu tokio dar nėra, reikia jį pasidaryti (galime padėti));
 • banko duomenis (banko sąskaitos numerį pinigų pervedimams);
 • kontaktinius duomenis, pvz. telefono numerį, el. paštą, adresą ir pan.

Vėliau gali būti paprašyta išsiųsti ir daugiau papildomos informacijos/dokumentų

Pavyzdžiui:

kada atvykote į Jungtinę Karalystę?

kiek kartų buvote išvykę iš Jungtinės Karalystės?

kada ir kokiu tikslu buvote išvykę ir Jungtinės Karalystės (pvz. aplankyti tėvų)?

jie taip gali paprašyti atsiųsti pasus ir t.t.

SUTARTYS SU KITOMIS ŠALIMIS

Jungtinė Karalystė turi specialius susitarimus su kai kuriomis valstybėmis. Jie gali padėti jums:

 • gauti pašalpą vaikui, netgi jeigu jūs turite ribotą ar su specialiomis išlygomis teisę gyventi ir dirbti Jungtinėje Karalystėje;
 • gauti paramą šeimai kitose šalyse.

Daugiau informacijos apie minėtas sutartis galite rasti Darbo ir Pensijų Departamento (angl. Department Work and Pensions - DWP) interneto svetainėje http://www.dwp.gov.uk/.

VYKSTANT Į UŽSIENĮ

Vykstant į kitą Europos Ekonominės Bendrijos šalį (iš Jungtinės Karalystės):

Yra specialus įstatymas, vykstantiems į vieną iš išvardintų šalių: Airiją, Austriją, Belgiją, Čekiją, Daniją, Estiją, Graikiją, Islandiją, Ispaniją, Italiją, Kiprą, Latviją, Lenkiją, Lichtenšteiną, Lietuvą, Liuksemburgą, Maltą, Norvegiją, Olandiją, Portugaliją, Prancūziją, Slovakiją, Slovėniją, Suomiją, Švediją, Vengriją, Vokietiją.

Jeigu jūs vykstate į vieną iš minėtų Europos Ekonominės Bendrijos šalių ir

 • esate darbuotojas ar privatus verslininkas, pats sau sukuriantis darbo vietą (angl. self-employed) ir mokate pinigus į tos šalies socialinės rūpybos sistemą;
 • gaunate
  • bedarbio pašalpą;
  • našlaičio pašalpą;
  • ligos pašalpą;
  • senatvės pensiją;
  • pašalpą, nelaimingo atsitikimo darbe atveju;
  • profesinės ligos pašalpą;

jūs galite gauti (tos šalies) paramą vaikui. Jūs šią pašalpą galite gauti, netgi jei jūsų vaikas likęs gyventi Jungtinėje Karalystėje.

Bet kokios įmokos į Jungtinės Karalystės socialinės saugos ar draudimo fondus gali padėti šios šalies tarnyboms nuspręsti teikti paramą jūsų vaikui, kuris likęs gyventi Lietuvoje. Aldus ltd įmonė teigia, kad teoriškai tai galima, bet praktiškai užima daugiau laiko ir pastangų minėtai pašalpai gauti.

Išvykstant į užsienį nuolatiniam gyvanimui (iš Jungtinės Karalystės)

Jūs nedelsiant turite pranešti vaiko pašalpas teikiančiai organizacijai, jeigu jūsų vaikas(ai) ar visa Jūsų šeima išvykstate nuolatiniam gyvenimui į kitą šalį ir jūsų išvykimas tęsis ilgiau nei vienerius metus.

Jeigu jūs išvykstate į užsienį, bet jūsų vaikas pasilieka gyventi Jungtinėje Karalystėje su kitu asmeniu, tuomet asmuo, su kuriuo vaikas pasilieka, turi kreiptis į Vaiko pašalpos agentūrą ir pateikti paraišką Vaiko pašalpai gauti.

Laikinai išvykstant į užsienį (iš Jungtinės Karalystės)

Jūs būsite laikomas “laikinai išvykusiu į užsienį”, jei jūsų išvykimas tęsis ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

Laikinai išvykus jūs turėsite galimybę toliau gauti vaiko pašalpą, jeigu:

 • jūsų išvykimas, nežiūrint kokiu tikslu, tęsiasi ne ilgiau kaip 8 savaites arba
 • pirmas 12 savaičių, jeigu jūsų išvykimo ar buvimo užsienyje priežastis yra jūsų šeimos nario liga ar mirtis.

Jūs galite pateikti naują paraišką Vaiko pašalpai gauti jūsų buvimo užsienyje metu tol, kol jūsų rezidento statusas nėra pasibaigęs.

Terminų paaiškinimas:

Jungtinė Karalystė (J. K.) – Anglija, Škotija, Velsas, Šiaurės Airija
Didžioji Britanija (D. B.) – Anglija, Škotija, Velsas
Europos Ekonominė Bendrija - Airija, Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Kipras, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Norvegija, Olandija, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.
Rezidentas – nuolatinis gyventojas ar gyvenantis šalyje
Privatininkas, privatus verslininkas (angl. self-employed) – asmuo, pats sau susikuriantis darbo vietą (verslininkas)