Pensija

TRUPUTIS ISTORIJOS

Pensijų sistema Anglijoje yra viena iš seniausių pasaulyje ir evoliucionavo keletos amžių bėgyje.
Prieš prasidedant „pensijų erai“ buvo bandymų, įstatymo keliu, šiek tiek palengvinti egzistencija gyvenantiems nepritekliuje.
Beturčiams, neišgalintiems išlaikyti savęs,1598 metais buvo išleistas įstatymas, kuris vadinosi „Poor Law Act“, įpareigojantis bendruomenes (parapijas) paskirti prižiūrėtojus, kurie ieškotų darbo bedarbiams ir įkurti bendruomeninius (parapijos) namus benamiams ir beturčiams.
1601 metais išleistas papildytas įstatymas, „1601 Poor Law Act“, dar kitaip vadinamas „Elžbietos įstatymu“, kuris gyvavo iki 1834 metų.
Tikrosios pensijų eros pradžia Jungtinėje Karalystėje galime laikyti 1670 metus, kuomet buvo organizuota pensijų mokėjimo schema Karališkojo laivyno tarnautojams, „Pension Schem for Royal Navy Officers“.
1908 mtų rugpjūčio 1 dieną buvo pristatytas senyvo amžiaus pensijų įstatymas „Old Age Pension Act“, kuris suteikė teisę tam tikrus kriterijus atitinkantiems, senyvo amžiaus Jungtinės Karalystės piliečiams gauti pensiją.
Pensijinis amžius tuo metu buvo 70 metų ir pensijos dydis nuo 10 iki 25 pensų per savaitę viengungiui ir iki 37,5 pensų vedusiai porai.
Pensijos dydis nebuvo pakankamas, kad leistų lengvai verstis, bet tuo žmonės buvo raginami tęsti savo darbinę veiklą. Uždirbamos, papildomos pajamos neturėjo viršyti 31,5 svaro per metus, priešingu atveju žmogus prarastų teisę į pensiją.
Tuo pačiu, kandidatas į pensiją turėjo 20 metų būti Britanijos piliečiu ir pastoviai reziduoti Britanijoje. Įdomu, kad tuo metu kaip sąlyga gauti pensiją buvo įvesta „Gero elgesio taisyklė“.
Tie, kurie anksčiau vengė darbo ar buvo teisti neturėjo teisės į pensiją.

Jungtinėje Karalystėje šiuo metu yra du pagrindiniai pensijų tipai: valstybinė pensija ir kaupiamoji (įskaitant ir darbdavio pensija) senatvės pensijos.

 

KAUPIAMOJI SENATVĖS PENSIJA 

Pensijos kaupimo paslaugas teikia didelis skaičius kompanijų.

 

Kas yra tos, pensijų kaupimo bendrovės?
Tai yra tam tikrą licenciją turinčios valdymo įmonės ir draudimo įmonės, kurios valdo (investuoja) vieną ar kelis pensijų fondus.

 

Kas yra pensijų fondas?
Pensijų fondą galima apibūdinti kaip tam tikros pensijų kaupimo bendrovės dalyvių kaupiamų lėšų sumą, kuris priklauso jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise ir kurio valdymu rūpinasi pensijų kaupimo bendrovė.
Sukauptas pensijų turtas investuojamas pagal pasirinkto fondo taisykles. Taisyklės papildomai numato atskaitymų iš dalyvių pensijų turto dydžius, išstojimo iš to pensijų fondo sąlygas ir kt. Svarbu žinoti, kad pensijų fondo taisyklės yra neatskiriamoji sutarties, kurią pasirašo žmogus su pensijų kaupimo bendrove, dalis. Todėl, prieš pasirašant sutartį, reikėtų atidžiai perskaityti visas pensijų fondo taisyklių sąlygas.

Apibrėžimas paimtas iš www.pensijusistema.lt.

 

Pensijos kaupimo privalumai
Individuali kaupiamoji pensija turi eilę privalumų, pirmiausia, tai platus pasirinkimas, lankstumas ir vienas iš pagrindinių tai mokesčių sistemos teikiami privalumai.
Galėsite gauti didesnę pensiją, nes pensijų fondų lėšos bus patikimai investuojamos, taikant atitinkamas rizikos mažinimo ir pajamingumo didinimo priemones. Taigi, sulaukę pensijinio amžiaus galėsite gauti didesnes pajamas, nei valstybės mokama senatvės pensija.

Pensijinės sąskaitos nėra apmokestinamos ir netgi priešingai, jos yra valstybės remiamos, kad labiau sudomintų žmones kaupti sau pensijoms. Konkrečiau tariant,  valstybė, per mokesčių sistemą, sumoka papildomai apie 20 – 40 procentų nuo įnašo sumos (angl. tax relief).

 

Galime tai palyginti su banko taupomąja sąskaita (savings account). Tarkim jūsų sąskaitoje yra 1000 svarų. Šiuo metu bankas, gali jums maksimaliai paskaičiuoti 5% metinių palūkanų, tai yra 50 svarų. Iš šių pajamų atskaičiavus 20% mokesčių, kurie yra lygūs 10-čiai svarų, belieka 40 svarų. Tai jūsų grynasis pelnas atskaičiavus mokesčius.

 

Jeigu paimsime tą pačią 1000 svarų sumą ir padėsime į atitinkamą pensijinį fondą, pažiūrėkime kas su juo nutiks. Jeigu valstybė pridėtų minimumą 20% (basic tax relief), tuomet jūsų suma padidėtų 200-ais svarų. Tuo pačiu, jeigu priskaičiuotume tuos pačius metinius 5%, (kaupiamųjų investicijų augimo procentai) t.y. jūsų suma padidėja dar 60-čia svarų.

Visa tai sudėjus, valstybės priemoka 200 svarų plius 60 svarų ir jokių mokesčių šiems pinigams. Galime palyginti 40 svarų pelno taupomojoje ir 260 pensijos kaupiamojoje sąskaitose. Manau, kad skirtumas akivaizdus.

Trūkumai

 

Visų pirma, tai išlaidos susijusios su pensijos kaupimu.

Kaip ir visos kitos verslo struktūros, pensijų kaupimo bendrovės, draudimo bendrovės, bankai yra privačios, pelną generuojančios įmonės, kurios be šito neišgyventų. Kad pensijos indėlių administravimo sąnaudos nebūtų nuostolingos ir įmonė turėtų pelno yra numatyti pensijų fondo administravimo atskaitymai (angl. pension fund management fees). Paprastai, tai metinis mokestis, kuris siekia nuo kelių dešimtųjų iki vieno ar dviejų procentų, priklausomai nuo to, kokį fondą jūs pasirinkote.

Paminėtina ir tai, kad nenusimanančiam yra sunku apsispręsti, kokį pensijų fondą išsirinkti arba kur investuoti. Kadangi yra skirtingų rizikos laipsnių ir tuo pačiu pajamingumo pensijos fondų, manau, kad prieš darant šį gana svarbų, žmogaus gyvenime žingsnį, būtų naudinga kreiptis specialisto konsultacijos.

 

Papildoma informacija

 

Turiu pažymėti, kad valstybinė priemoka mokama tik indėliams neviršijantiems jūsų metinio uždarbio. Pavyzdžiui, jeigu jūs praejusiais metais uždirbote 20 000 svarų, tuomet valstybės maksimali priemoka gali būti priskaičiuojama tiktai 20 000 svarų indėliui, nepriklausomai nuo to kiek daugiau jūs padėjote pinigų.

Netgi visiškai neturintis pajamų gali dėti indėlius į savo pensijinį fondą (iki 3 700 svarų 2009-iems metams).

Vieno dalyko reikėtų nepamiršti, kad pinigus iš savo pensijinės sąskaitos galite paimti tik sutartyje numatytu laiku. Tą laikotarpį jūs pats sau numatote sutartyje tai yra tarp 55 ir 75 metų. Sulaukus šio amžiaus jūs galite vienu metu išimti iki 25% jūsų sukauptų pinigų, nemokant už tai mokesčių. Likusią dalį jūsų pinigų jūs galėsite pasiimti dalimis, kas mėnesį, eilės metų bėgyje.

Be to, pensijiniai fondai yra apdrausti valstybės, kad bankroto atveju indėlininkai nenukentėtų. Apie tai galite rasti internete www.fscs.org.uk

 

 

VALSTYBINĖ PENSIJA

(State Pension)

 

Valstybinės pensijų sistemos problematiška perspektyva

Gerėjančios sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos sistemos dėka, ilgėja žmonių gyvenimo trukmė. Tuo pačiu, visuomenės atsinaujinimo procesas vyksta lėčiau. Vis mažiau jaunimo iš užaugusios naujos kartos įsilieja į darbo rinką. O tai reiškia tai, kad mažėja mokesčių mokėtojų ir to pasekoje mažėja pinigų kiekis pensininkams išlaikyti.

1949 metais Jungtinėje Karalystėje buvo apytikriai 4 milijonai pensininkų, kai šiandien jų yra virš 10 milijonų. Planuojama, kad 2025 metais bus 12,5 milijonų.

Šiuo metu, vienam pensininkui tenka apie 4,5 darbingo žmogaus, kai tuo pačiu tikimasi, kad 2025 jų sumažės iki 3,5 dirbančiojo.

Tai, žinoma yra sunkus uždavinys visai mokesčių sistemai ir mokesčių didinimas, daugelio nuomone yra neišvengiamas.

 

Mokėti ar ne?
Kai kurie žmonės yra gavę laiškų iš Darbo ir pensijų departamento (Department of Work and Pensions) su pasiūlymu sumokėti papildomas mokesčių sumas į Nacionalinį socialinio draudimo fondą (National Insurance Contribution). Daugeliui šie laiškai sukėlė nerimą. Nemaža dalis jų klausė, ką reikėtų daryti – mokėti pinigus, ar ne.
Paaiškinimui norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kas laiškuose rašoma, kad šis papildomas mokėjimas nėra privalomas, o tiktai pasiūlymas savanoriškai įmokėti pinigus. Taigi, atsakymas į klausimą būtų toks – norite mokate, norite – ne. Taip pat rašoma, kad metai, per kuriuos jūs mokėsite papildomą sumą, bus laikomi įskaitiniais, t. y. bus įskaityti į darbo stažą, reikalingą valstybinei pensijai gauti. Tiksliau pasakius, tie pinigai nėra mokami papildomai, o tik trūkstama suma tam, kad tie metai taptų įskaitiniais. Dėl to verta pagalvoti.

Taigi, jeigu jūs nesumokėjote ar neturėjote galimybės tai padaryti jūsų “National Insurance contribution“ mokestis gali būti sumokomas ir vėliau, iki šešių metų laikotarpio.

Kad susidarytumėte aiškesnį vaizdą, norėčiau trumpai paaiškinti, kas yra valstybinė pensija.


PILNA VALSTYBINĖ PENSIJA

Maksimali valstybinė pensija 2010 –2011 m. yra 97 svarų ir 65 pensai.

Pensijos dydis priklauso nuo to kiek įskaitinių metų dirbantysis turi išdirbęs (darbo stažo).

Darbo stažas valstybinei pensijai gauti, nuo 2010 balandžio 6 dienos sutrumpėjo iki 30 metų, nepriklausomai nuo asmens lyties. Žmogaus darbingas amžiaus, skaičiuojamas nuo 16 iki 65 metų vyrams ir 60 moterims.

 

Valstybinė pensija bus mokama tiesiai į asmens banko sąskaitą. Išskirtiniais atvejais mokėjimą galima gauti čekiu, kurį vėliau įmanoma paversti grynais, vietiniame pašte.

 

Galbūt kyla klausimas, kas yra tie įskaitiniai metai (stažas) ir nuo ko jie priklauso?

Įskaitiniais metai laikomi tada, kuomet yra uždirbama pakankamai, kad metų bėgyje mokėti Valstybės socialinio draudimo mokestį (National Insurance Contribution). 2010 – 2011 m. metinis atlyginimas turi būti ne mažesnis 5044 svarų darbuotojams ir 5075 bei daugiau, verslininkams (self-employed). Reikia turėti omenyje, kad Socialinio draudimo mokestis skirstomas į klases, kurios priklauso nuo jūsų veiklos rūšies. Šis mokestis yra įmokos, kurios padeda valstybei sukaupti lėšas pašalpoms ir pensijoms mokėti pvz. bedarbio, invalidumo pašalpoms ar valstybinei senatvės pensijai.

 

Jeigu jūs esate išdirbęs 30 metų, bet vis dar nesulaukėte pensijinio amžiaus, jūs pensijos negausite. Antra vertus, jei jūs vis dar dirbate, jūs privalote mokėti „Sodros mokestį“. Tuo pačiu jūs auginate savo pensiją, virš pagrindinės pensijos. Žiūrėkite skyrių „Papildoma valstybinė pensija“.

Ir atvirkščiai, jeigu sulaukęs pensijinio amžiaus neturite 30 išdirbtų metų, tuomet jums bus mokama sumažinta pensija. Kiekvieni išdirbti metai yra 1/30 pensijos.

Jeigu jūs, nuspręsite tęsti darbą suėjus pensijiniam amžiui ir tuo pačiu gauti pensiją, jūsų pajamos ar išdirbtų valandų kiekis, gaunamos pensijos neįtakos.

 

Gal jūs buvote neįgalaus asmens globėjas ar vienas iš tėvų prižiūrintis vaiką?

Jeigu jūs, dėl minėtos priežasties buvote priverstas nedirbti gana ilgą laiko tarpą ir neturite pakankomo kiekio įskaitinių metų, jums galėjo būti padaryta pensijinio stažo “nuolaida“, t.y. sutrumpintas reikalingo darbo stažo metų kiekis. Ši schema angliškai vadinasi “Home Responsibilities Protection“. Ji galiojo iki 2010 metų balandžio 5 dienos. Šiuo metu sukurta kreditavimo schema vadinima National Insurance Credit. Metai, išdirbti ankstesnės schemos metu automatiškai bus verčiami į šiuo metu egzistuojančius „kredituojamus metus“. Skirtumas tarp ankstesnės sistemos ir dabar egzistuojančios yra tas, kad anksčiau būdavo sumažinamas reikalaujamų metų kiekis, o dabar tie metai yra pridedami (kredituojami).

 

Informacija Moterims

Moterys, kurios ruošiasi eiti į pensiją, turėtų žinoti, kad moterų pensijinis amžius palaipsniui didėja nuo 60 iki 65 metų, kuriuos pasieks 2020 metais.  Tai pajus moterys gimusios po 1950 balandžio 6 dienos.

 

Be to, numatomas dar didesnis pensijinio amžiaus augimas, t.y.  nuo 65 iki 68 metų ir tai įvyks tarp 2024 – 2046 metų.

Pensijinio amžiaus skaičiuoklę galima rasti internete: www.direct.gov.uk/spacalculator

 

PAPILDOMA VALSTYBINĖ PENSIJA

(additional state pension)

 

Kaip jau buvo minėta, kad išdirbęs reikalaujamą 30-ies metų laikotarpį, bet nesulaukęs pensijinio amžiaus, asmuo negali gauti pensijos. Tuo pačiu metu, kol jam sukaks pensijinis amžius, jis gali auginti savo pensiją ir prieaugis bus vadinamas Papildoma (additional state pension), dar kitaip „Antroji valstybinė pensija“, angl. „State Second Pension“ (S2P). Tai paprastai tariant būtų, priedas prie pagrindinės pensijos.

 

Kas turi teisę tai daryti (auginti pensiją)?

  • Tai anksčiau paminėti žmonės, kurie yra nesulaukę pensijinio amžiaus ir tęsia darbą
  • Prižiūrintys jaunesnius nei 12 metų vaikus ir gaunantys „Vaiko pašalpą“ (Child Benefit)
  • Prižiūrintys neįgalų ar sergantį asmenį daugiau kaip 20 val. savaitėje ir gaunantys Globėjo (Slaugytojo) pašalpą „Carer‘s Credit“.

 

Kas neturi teisės?

Reikia įsidėmėti, kad auginti savo taip vadinamą „Papildomą pensiją“, negali:

  • Bedarbiai
  • Savarankiškai dirbantys asmenys (Self-employed), dėl tos priežasties, kad jie moka mažesnį Socialinio draudimo mokestį.
  • Pilną laiką studijuojantys asmenys (full time training).

 

 

KĄ LAIMITE MOKĖDAMI PAPILDOMAI AR NESIKREIPDAMI PENSIJOS

Jūs galite tikėtis pensijos iškarto sukakus pensijiniam amžiui. Antra vertus jūs neprivalote tapti pensininku sukakus minėtam amžiui. Turėdami teisę į pensiją bet tęsdami darbą ir nesikreipdami pensijos jūs galite ją „paauginti”. Tas procesas angliškai vadinamas „State Pension deferral”.

Kiekvieni papildomi, įskaitiniai metai pridėti prie jūsų pensijinio stažo, papildomai atneš jums jūsų savaitinės pensijos padidėjimą.

Jeigu jūs nesikreipiate pensijos laikui sukakus, jūsų pensija gali “paaugti“ po viena procentą penkių savaičių laikotarpyje. Tai maždaug 10,4 procentų per metus. Pinigine išraiška tai maždaug 1 svaras 10-čiai pensijos svarų.

Minimalus nesikreipimo terminas yra 5 savaitės.

 

PAREIŠKIMO PATEIKIMAS

Prieš keturis mėnesius iki jums pasiekiant pensijinį amžių, pensijų tarnyba automatiškai atsiųs jums pareiškimo formą,. Jeigu jums liko mažiau nei trys mėnesiai iki pensijinio amžiaus pradžios ir forma vis dar buvo negauta, galima kreiptis telefonu 08456060265, arba nusileisti ją iš Pensijų tarnybos internetinio tinklapio (forma BR1, viso 16 puslapių). Reikėtų prisiminti, kad pensija nebus pradėta mokėti automatiškai. Kad ją gauti, būtina pateikti pareiškimo formą.

Ją galite rasti internete, adresu: www.thepensionservice.gov.uk.

Tuomet užpildyti ją ir išsiųsti į jūsų vietinį pensijų centrą. Šiuo metu, tobulėjant internetinėms galimybėms, tą patį galima atlikti elektroniniu būdu (angl. On-line), Darbo ir pensijų departamento tinklapyje.

 

PENSIJOS PROGNOZĖ

Remiantis socialinio draudimo mokesčių mokėjimu, galima sužinoti būsimos pensijos prognozę ir kiek iš viso iki pensinio amžiaus reikės sumokėti mokesčių (angl. State pension forecast). Tai padaryti galima internetu, telefonu ar paštu siunčiant užklausimo formą (application form)

Jeigu norėtumėte gauti daugiau informacijos apie savo valstybinės pensijos prognozę ar aptarti jūsų mokėjimo planą, galite skambinti telefonu: 08459155996 (Inland Revenue).

PENSININKO PAŠALPA

(Pension Credit)

 

Jeigu jūs esate 60 ar vyresnis ir gyvenate Didžiojoje Britanijoje, pensininko pašalpa (angl. Pension Credit) gali padėti jums išlaikyti jūsų pragyvenimo pajamų, garantuotą minimalų lygį. Tai būtų:

¨      132,60 svarų, jeigu jūs esate vienišas (2010/2011 metams)

¨      202,40 svarų, jeigu jūs gyvenate poroje (bendros pajamos 2010/2011 metams)

 

Jeigu jūsų pajamos yra mažesnės negu nurodytos aukščiau, jums bus galima gauti trūkstamą skirtumą. Pajamos susideda iš sekančių, dažniausia pasitaikančių elementų:

¨      Pensija

¨      Darbinės ar nedarbinės (angl. self-employed) pajamos, atskaičius mokesčius

¨      Dirbančio ir gaunančio mažas pajamas pašalpa (Working Tax Credit)

¨      Ir kitos

Reikia turėti mintyje, kad asmens amžius norinčio gauti pensininko pašalpą, taip pat kyla kaip ir moterų pensijinis amžius, kuris pasieks 65 metus 2020 metais.

 

Turint galvoje, kad informacijos apie pensijas ir pašalpas spektras yra labai platus ir kiekis gana didelis, būtų naudinga, kiekvienu atskiru atveju pasikonsultuoti telefonu 0800991234. Tai yra Pensininko pašalpos pagalbos linija (Pension Credit Helpline) arba jeigu norite kalbėti lietuviškai, kreipkitės į Aldus Ltd, telefonu 02085586148.

 

Jeigu jūs gaunate pensininko pašalpą, jums, gal būt įmanoma gauti ir kitas pašalpas. Bent jau pabandyti tikrai vertėtų.

Keletą paminėsiu:

¨      Pašalpa mokant nuomos mokestį (Housing Benefit)

¨      Pašalpa konsuliniams mokesčiams sumokėti (Council Tax Benefit)

¨      Paskola krizinėm situacijoms palengvinti (Crisis Loan)

¨      Ir t.t.

Pirmų dviejų, auksčiau paminėtų pašalpų gavimas gali pakoreguoti jūsų pensininko pašalpos dydį.

 

INFORMACIJA

Reikia nepamiršti, kad pensijų dydis ir pensijinis amžius su metais kinta ir yra svarbu pasitikslinti šiuos duomenis prieš pildant pareiškimo formą.

Be to, įvairių organizacijų kontaktiniai duomenys ar internetiniai adresai, keičiasi taip pat."Aldus Ltd"