Pašalpos UK

Jungtinėje Karalystėje teikiamos pašalpos įvairiose gyvenimo situacijose. Child Benefit yra pašalpa auginantiems vaiką, Work Tax Credit suteikiamas gaunantiems mažas pajamas, Child Tax Credit suteikiamas gaunantiems mažas pajamas ir auginantiems vaiką, Maternity Grant skiriama socialiai remtinoms motinoms, o Maternity Allowance skiriama išėjus dekretinių atostogų.

Mes padedame sutvarkyti visus pašalpos gavimui reikalingus dokumentus, konsultuojame iškilus kitiems klausimams.

Susisiekite

 

 

Plačiau apie pašalpas Jungtinėje Karalystėje norintiems dokumentus tvarkyti patiems

 

Jungtinėje Karalystėje yra įvairios socialinės apsaugos pašalpų rūšys, kurios sunkiai apibudinamos lietuvių kalba. Tai ir allowance, support, benefit, credit, grant, pension ir t.t. Visa tai, galima būtų versti kaip pašalpą, paramą, stipendiją, pensiją ir t.t. Tai bendriniai pavadinimai, kurie apima tam tikras pašalpų grupes.

Socialinės apsaugos sistema teikia paramą senyvo amžiaus, ligotiems žmonėms, invalidams, bedarbiams, našliams, auginantiems vaikus ar gaunantiems labai mažas pajamas. Ji sudaro beveik trečdalį visų visuomeninių išlaidų.

Socialinės apsaugos sistema numato ir teikia finansinę pagalbą tokiais atvejais: ligos, invalidumo, bedarbystės, mažų pajamų, vaiko, dirbantiems – auginantiems vaikus, nėštumo, besimokančiųjų, neįgaliojo priežiūros, našlystės pašalpas, senatvės pensija ir t.t. Valstybinė senatvės pensija mokama moterims nuo 60 metų ir vyrams nuo 65 metų amžiaus. Valstybinė senatvės pensija priklauso nuo amžiaus ir darbo stažo. Moterų pensinio amžiaus riba šiuo metu palaipsniui kyla ir 2020 metais pasieks 65 metų ribą.

Tai toli gražu ne pilnas paramos rūšių sąrašas, kurių yra dešimtys ar net daugiau.

Pašalpos yra labai įvairios, pvz., pašalpa, mokama už kiekvieną vaiką šeimoje, ir visa eilė pašalpų sunkaus laipsnio neįgaliesiems bei jų globėjams.

Yra keletas kitų, nuo pajamų kiekio priklausančių pašalpų. Dirbančios šeimos kreditas, pavyzdžiui, skirtas šeimoms, turinčioms kuklias pajamas (working family tax credit), dirbančio/ų ir auginančio/ų vaiką kreditas (child tax credit). Pajamų pašalpa skiriama neturintiems darbo ar su labai mažais finansiniais šaltiniais žmonėms (income support). Pagalbos neįgaliesiems (disability allowance).

Taip pat egzistuoja gyvenamojo ploto pašalpų (housing benefit), bei pagalbos vietinės valdžios mokesčių mokėtojams paramos (council tax credit); šių paramų rūšys prieinamos šeimoms, su mažomis pajamomis.

Socialinės apsaugos pašalpos peržiūrimos kasmet, atitinkamai kylant pragyvenimo kaštams.

Plačiau apie galimas pašalpas skaitykite anglų kalba čia. Norime pridurti, kad mes neesame valstybinė įstaiga ir paslaugas teikiame, kaip juridinis asmuo. Norintieji gauti pašalpas dokumentus joms gali tvarkyti ir patys.

 

Privalumai naudojantis aldus.co.uk paslaugomis

 

Mūsų konsultantai jau ne vienerius metus padeda gauti tinkamas pašalpas. Kreipkitės į mus, jei norite sutaupyti savo laiką. Teikiamų paslaugų įkainiai priklauso nuo pašalpų ir kliento atvejo sudėtingumo. Susisiekite su mumis ir papasakokite savo situaciją.

Susisiekite